Contacto

Accesso

PROTOCOL ANTI - COVID19 FCPP PER COMPETICIONS

Tarjeta: No s’intercanvien les targetes, cada jugador es marca la seva targeta amb la supervisió d’un altre jugador, en acabar la competició la signa i la entrega en la recepció (no la manipula ningú més).

REGLES LOCALS DEL CAMP

  • S’han de cumplir les regles generals del Pitch&Putt.
  • Ningú hauria de moure’s, parlar o situar-se a prop o directament darrera de la bola o del forat quan un jugador està preparant o executant un cop.
  • Els jugadors haurien de jugar sense demora indeguda.
  • Quan el joc d’un forat ha estat completat, els jugadors haurien d’abandonar immediatament el green i anotar el resultat en les targetes en el lloc de sortida del següent forat.
  • El jugador hauria d’assegurar-se de reparar amb cura qualsevol desperfecte ocasionat al green per l’impacte d’una bola.
  • Es collocarà la bola a una distancia d’una targeta de joc, en tot el camp on l’herba estigui tallada
  • No es pot jugar més de dues boles.
  • No embrutar el camp, (papers, ampolles, burilles de cigars etc.) fer ús de les papereres.
  • La infracció reiterada de les Normes de Conducta, en qualsevol competició comportarà la desqualificació del jugador per part del Comitè de la Prova.

* No està permesa l'entrada al camp a persones que no hagin practicat aquest esport sense estar acompanyades per jugadors en procés de federar-se o ja federats.