Contacto

Accesso

REGLES LOCALS DEL CAMP

 • S ’han de cumplir les regles generals del Pitch&Putt.
 • Ningú hauria de moure’s, parlar o situar-se a prop o directament darrera de la bola o del forat quan un jugador està preparant o executant un cop.
 • Els jugadors haurien de jugar sense demora indeguda.
 • Quan el joc d’un forat ha estat completat, els jugadors haurien d’abandonar immediatament el green i anotar el resultat en les targetes en el lloc de sortida del següent forat.
 • El jugador hauria d’assegurar-se de reparar amb cura qualsevol desperfecte ocasionat al green per l’impacte d’una bola.
 • En un torneig el temps d’un jugador per acabar un forat es de 3 minuts, i dels 4 jugadors 10 minuts.
 • Es col·locarà la bola a una distancia d’una targeta de joc en tot el camp, en l’avant green es pot dropar la bola on no hi hagi herba en el lloc més proper sense guanyar distancia.
 • Es prohibeix l'ús del camp de 18 forats per a entrenament.
 • No es pot jugar més de dues boles.
 • No embrutar el camp, (papers, ampolles, burilles de cigars etc.) fer ús de les papereres.
 • La infracció reiterada de les Normes de Conducta, en qualsevol competició comportarà la desqualificació del jugador per part del Comitè de la Prova.

* No està permesa l'entrada al camp a persones que no hagin practicat aquest esport sense estar acompanyades per jugadors en procés de federar-se o ja federats.