Contacte

Accés

* No està permesa l'entrada al camp a persones que no hagin practicat aquest esport sense estar acompanyades per jugadors en procés de federar-se o ja federats.

Para más informaciones pueden consultar 👉 nuestras reglas

GREEN FEE FEDERATS

9 FORATS

18 FORATS

LABORABLE

12,00€

15,00€

FESTIU

15,00€

20,00€

GREEN FEE NO FEDERATS

9 FORATS

18 FORATS

LABORABLE

13,00€

16,00€

FESTIU

16,00€

21,00€

TARGETA DE BOLES (PRÀCTIQUES)

2 càrregues

(48 boles)

2,00€

5 càrregues

(120 boles)

5,00€

10 càrregues

(240 boles)

10,00€

20 càrregues

(480 boles)

20,00€

LLOGERS DE MATERIAL

Green Fee de Pràctiques

3,00 €

Lloguer pals + bossa

3,00€

Lloguer carro en promoció

2,00 €

ABONAMENTS

Abonament anual

580,00€

Abonament mensual

75,00€

Abonament mensual dones

60,00€

ALTRES

Lloguer anual de guixeta

70,00€