Contacte

Accés

* No està permesa l'entrada al camp a persones que no hagin practicat aquest esport sense estar acompanyades per jugadors en procés de federar-se o ja federats.

Para más informaciones pueden consultar 👉 nuestras reglas

GREEN FEE FEDERATS

9 FORATS

18 FORATS

LABORABLE

11,00€

13,00€

FESTIU

15,00€

18,00€

GREEN FEE NO FEDERATS

9 FORATS

18 FORATS

LABORABLE

12,00€

14,00€

FESTIU

16,00€

19,00€

TARGETA DE BOLES (PRÀCTIQUES)

2 càrregues

(48 boles)

2,00€

5 càrregues

(120 boles)

5,00€

10 càrregues

(240 boles)

9,00€

20 càrregues

(480 boles)

18,00€

LLOGERS DE MATERIAL

Green Fee de Pràctiques

0 €

Lloguer pals + bossa

3,00€

Lloguer carro en promoció

0 €

ABONAMENTS

Abonament anual

480,00€

Abonament mensual

60,00€

Abonament trimestral

150,00€

Abonament semestral

270,00€

Abonament mensual equips (min 8pers) preu x pers

50,00€

Abonament mensual dones

40,00€

ALTRES

Lloguer anual de guixeta

70,00€

Lloguer de tovallola

2,00€

OFERTES

Green Fee Tardes a partir 14:00 hores (federats)

IMPORT

De dilluns a divendres

11,00€

Caps de setmana i festius

15,00€